Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2021 – 2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ KA131 / 2021 - 2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında nihai değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Erasmus+ Staj Hareketliliği süreci öncesinde, staj hareketliliği sürecinde ve staj hareketliliği süreci sonrasında yapılması gerekenleri kapsayanve öğrencilerimizin hareketlilik süreci ile ilgili sorularına cevap verilmek üzere 17.05.2023 tarihinde Online toplantı düzenlenecektir. Toplantı linkleri kurumsal mail adreslerine gönderilecektir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

- Online yapılan dil sınavında, yazılı sınav %50konuşma sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Transkriptinizde yazan akademik ortalamanız 25 ile çarpılarak Erasmus notunuza dahil edilecek akademik ortalama notunuz hesaplanır.

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra koordinatörlüğümüz tarafından ilan edilecektir.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır.

- Erasmus+ değişim programı staj hareketliliği kapsamında hareketlilik yapmak isteyen öğrenci başvuru döneminde staj yapacağı kurumdan kabul belgesi alması halinde nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Kabul belgesini online başvuru sistemine yüklemek zorundadır. Aksi halde nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanamaz. 

- Erasmus+ değişim programı staj hareketliliği kapsamında hareketlilik yapmak isteyen öğrenci "dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj hareketliliği" yapma talebi durumunda nihai Erasmus+ puanına +5 puan uygulanır ve önceliklendirilir.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ değişim programı faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

- TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Değişim Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Birinci ve  ikinci derece akrabaları veya kendileri, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve  Şanlıurfa ikamet etmekte olup  da  kendileri  farklı  illerdeki  ECHE  sahibi  yükseköğretim  kurumlarına  kayıtlı  öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

MADDİ DESTEK/ STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Sadece aynı hibe grubu veya daha alt gruptaki ülkeler olacak şekilde daha sonra ülkenizi değiştirmeniz mümkündür.
 
KABUL MEKTUBU ALINMASI ve YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU (ACCEPTANCE LETTER-INVITATION LETTER) 

- Staj Hareketliliği kapsamında faaliyetin gerçekleşmesi için TRÜ ile staj yapılacak kurum arasında ikili anlaşma yapılmasına veya olmasına gerek yoktur.

- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.

- Bu tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim etmeyen asil veya yedek öğrenciler haklarını kaybedeceklerdir. Ancak bu öğrenciler bir sonraki başvuru döneminde yeniden başvuru yapabilirler ve 10 puanları kesilmez.

Bu tarihe kadar kabul mektubu almış olan yedek öğrenciler, yeterli bütçe olması şartıyla kabul mektubu almamış olan asil öğrencilerden boşalan kontenjana yerleşerek asil listeye çıkacaklardır. Yeterli bütçe olmaması durumunda kabul mektubu almış olan yedek öğrencilerin asil listeye çıkamama ihtimali vardır.

- Yedek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim etmeleri beklenmektedir. Yedek öğrenciler için ayrı bir kabul mektubu teslim süresi tanınmayacaktır; hem asil hem de yedek öğrencilerin bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektuplarını koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

- Kabul mektubu almış olmasına rağmen programdan faydalanmayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde programa yeniden başvuru yaparlarsa 10 puanları kesilir. 

- Kabul mektubu staj yapılacak kurumdan alınması gereken imzalı ve mühür veya kaşeli resmi bir belgedir. Belge üzerinde öğrencinin adı-soyadıstaj yapacağı tarihlerstaj yapacağı kurum ve Erasmus+ kapsamında staj yapacağı mutlaka yazılı olmalıdır. TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü için belgenin taranmış halinin mail atılması yeterlidir, orijinal kopyası gerekli değildir. 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR ve STAJIN NİTELİĞİ
- İşletme tanımına uyan firma ve fabrikalarda staj yapılabilir.
- Eğitim merkezi, araştırma merkezi ve üniversitelerde staj yapılabilir.
- Laboratuvar ve enstitülerde staj yapılabilir.
- Akademik çalışma ve tez çalışması staj faaliyeti olarak kabul edilmemektedir.
- Avrupa Birliği kurumları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar ve restoran-lokanta-kafe gibi işletmelerde staj yapılamamaktadır.
- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı (bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.
- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi (mesleki deneyim) elde etmesidir. 

STAJ SÜRESİ

  1. Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü olarak elimizdeki bütçe sınırlı olduğu için her öğrenciye sadece 2 ay üzerinden maddi destek sağlanabilecektir. Bu süre daha sonra bütçe göz önüne alınarak koordinatörlüğümüz tarafından değiştirilebilir. Maddi destek yalnızca koordinatörlüğümüz tarafından belirtilen süre kadardır, ancak hareketlilikten faydalanan birey belirtilen süre dışındaki ayları hibesiz olacak şekilde 12 aya kadar staj yapabilir.
  2. Staj faaliyeti en geç 31 Ekim 2023 tarihinde son bulmak zorundadır.
  3. Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir.  


NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ KA131 / 2021-2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği nihai değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Menüyü Kapat