Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2022 – 2023 Sözleşme Dönemi Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

Değerli akademik, idari ve teknik personelimiz,

Erasmus+ KA131 / 2022-2023 sözleşme dönemi personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği ön değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Bu sadece bir ön seçimdir. Personelin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

1) Kabul Mektubu: Personelin faaliyet gerçekleştirmek istediği kurumdan kabul mektubu alarak bu duyuruda belirtilen son tarihe kadar koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

2) Rektörlük Görevlendirmesi: Personelin yurt dışına çıkabilmesi ve kendisine ödeme yapılabilmesi için Rektörlük Görevlendirmesi alması zorunludur. Görevlendirme başvurusu yapılırken sistemde talep edilen proje numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000062568


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği:  

1) Öncelik Erasmus Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara, daha sonra programdan en az sayıda faydalananlara verilmiştir.

2) Başvuru yapan her öğretim üyesinin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Fakülteler/birimler arasında eşit bir dağılım olabilmesi için dil puanı baz alınarak en yüksekten en düşük puana doğru bir sıralama yapılmıştır. Bütçe, 6 personelin hareketliliğine yeterli olduğu için en yüksek puana sahip 6 fakültenin/birimin adayı asil olarak belirlenmiştir.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Başvuru yapan ve daha önce programdan hiç faydalanmamış personelin tamamını seçebilmek bütçe yetersizliği nedeniyle mümkün olmadığı için bütçenin yeterli olduğu oranda asil seçilmek zorunda kalınmıştır. Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra, programdan daha önce hiç faydalanmamış ve başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin anlaşmalı olduğumuz kurumlardan kabul mektubu alamamaları veya haklarından feragat etmeleri durumunda bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi kabul mektubu almaları ve koordinatörlüğümüze teslim etmeleri beklenmektedir.

7) Değerlendirme kriterleri, Rektörlük tarafından görevlendirilmiş TRÜ Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından seçim sonuçları ile birlikte tutanak altına alınmıştır.  

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 

1) Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara öncelik tanınmıştır. 

2) Başvuru yapan her personelin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Fakülteler/birimler arasında eşit bir dağılım olabilmesi adına dil puanı baz alınarak en yüksekten en düşük puana doğru bir sıralama yapılmıştır. Bütçe, 5 personelin hareketliliğine yeterli olduğu için en yüksek puana sahip 8 fakültenin/birimin adayı asil olarak belirlenmiştir.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Başvuru yapan ve daha önce programdan hiç faydalanmamış personelin tamamını seçebilmek bütçe yetersizliği nedeniyle mümkün olmadığı için bütçenin yeterli olduğu oranda asil seçilmek zorunda kalınmıştır. Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra programdan daha önce hiç faydalanmamış ve başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin kabul mektubu alamamaları veya haklarından feragat etmeleri durumunda bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi kabul mektubu almaları ve koordinatörlüğümüze teslim etmeleri beklenmektedir. 

7) Daha önce programdan bir veya daha fazla kez faydalanmış olan personelimiz bütçe yetersizliğinden dolayı seçilemedi ifadesi ile listede yer almaktadır.

8) Değerlendirme kriterleri, Rektörlük tarafından görevlendirilmiş TRÜ Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından seçim sonuçları ile birlikte tutanak altına alınmıştır.  
 

- DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZKABUL MEKTUBU TESLİMİ SONRASI ASİL ADAYLARIN DURUMU VE YEDEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu aşamada; asil adayların kabul mektubu teslim edip etmemeleri ve yedek adaylardan ne kadarının kabul mektubu teslim ettiği gibi durumlar belirleyicidir.
Son tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim etmeyen asil ve yedek adaylar listelerden çıkartılırlar. Bu adayların hakları sonraki başvuru dönemlerine aktarılmaz.
Her başvuru dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekir. Son tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim eden asil adayların ise hakları saklıdır.
Asil adaylardan kabul mektubu getirmeyenler olması durumunda, onlardan artan bütçe yedek adaylar için kullanılır. 

Son tarihe kadar kabul mektubunu koordinatörlüğümüze teslim eden yedek adaylar aşağıdaki olasılıklara göre değerlendirmeye alınırlar:

a) Kabul mektubu almış yedek adaylar dil puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.
b) Bir fakültede veya birimde, halihazırda kabul mektubu almış bir asil aday varsa, aynı fakülteden/birimden kabul mektubu almış olan başka yedek aday veya adaylar değerlendirmeye alınmaz.
c) Kabul mektubu almış olan ve fakültesinden/biriminden asil listede aday bulunmayan en yüksek dil puanına sahip yedek aday, asil listeye alınır.
d) Yedeklerden kabul mektubu teslim edenlerin tamamının, listede halihazırda asil adayı bulunan fakültelerden/birimlerden olması halinde, dil puanı en yüksek olan yedek aday bölümünde başka bir seçilmiş asil aday olmasına rağmen asil listeye alınır. 
 
KABUL MEKTUBU TESLİMİ VE PROGRAMDAN FAYDALANMAK İÇİN SON TARİHLER / SÜREÇ, FAALİYET SÜRESİ VE HİBE MİKTARLARI 
Listelerde asil ve yedek olarak belirtilen personelimizin  en geç 16 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar  kabul mektubunu koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar gitmek istedikleri kurumdan kabul mektubu alamayan asil adaylar, haklarını kaybedecektir.  Bu durumda kabul mektubunu belirtilen süre içinde almış ve koordinatörlüğümüze teslim etmiş olan yedek durumdaki personel değerlendirmeye alınacaktır. Belirtilen son tarihe kadar kabul yazısı teslim etmeyen yedek adaylar da haklarını kaybedeceklerdir. 
Başvuru yaparken belirtilmiş olan faaliyetin gerçekleştirileceği ülkelerden kabul mektubu alınması beklenmektedir. Faaliyet ülkesinin değiştirilmesi, aynı hibe grubu içinde kalmak veya daha düşük hibe grubundaki ülkeye  geçmek şartıyla mümkündür.  
31 Kasım 2023 tarihine kadar programdan faydalanmış ve dönmüş olmak şartıyla dilenen tarih aralığında faaliyet gerçekleştirilebilir.


Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği: 

Personel Ders Verme Hareketliliğinde akademik personelimiz bölümünün anlaşmalı olduğu kurumlardan birini tercih etmek zorundadır. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. Anlaşmalı üniversitelerden birinde faaliyet gerçekleştirmek istemeyen personelimiz Avrupa' da bulunan kendi istedikleri bir üniversitede ders verme faaliyetinde bulunabilirler. Böyle bir durumda kurumlar arası ikili anlaşma sağlanması için koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir. Kurumlar arası anlaşma olmadan kabul mektubu alınmış olsa bile faaliyetin gerçekleşmesi mümkün değildir. Ders Verme Hareketliliği kapsamında öğretim üyesinin en az 8 saat ders vermesi zorunludur. Ders Verme Hareketliliği için 3 gün üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır. Günlük hibe miktarları için TIKLAYINIZ.

Bunun yanı sıra, ulaşım ödeneği Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcı ve sabit seyahat gideri aralıkları için TIKLAYINIZ.

 

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşmalı üniversitelerden biri tercih edilebildiği gibi anlaşmamız olmayan başka bir üniversiteye de gidilebilir. Eğitim Alma kapsamında personelimiz alanıyla ilgili bir işletmeyi de tercih edilebilir. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. Eğitim Alma Hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmamaktadır. Eğitim Alma  Hareketliliği için 3 gün faaliyet üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır. Günlük hibe miktarları için TIKLAYINIZ.  Bunun yanı sıra, ulaşım ödeneği Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcı ve sabit seyahat gideri aralıkları için TIKLAYINIZ.

 

KABUL MEKTUBU ALINMASI VE FORMATI (LETTER OF ACCEPTANCE)
  
Listelerdeki asil ve yedek durumdaki personelimizin gitmek istedikleri kurumlarla e-posta yoluyla yazışarak verilen son tarihe kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir. Kabul mektubu yurt dışındaki kurum tarafından imzalı ve mühürlü veya kaşeli resmi formatta olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler mutlaka belgede yer almalıdır: 

1) Personelimizin adı ve soyadı 

2) Gün / ay / yıl formatında faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri 

3) Erasmus+ Personel Hareketliliği (Erasmus+ Staff Mobility) kapsamında kabul edildikleri

4) Yurt dışında faaliyet gerçekleştirilecek kurumun açık adı ve hangi ülkede yer aldığı 
 

Menüyü Kapat