Erasmus

Misyon ve Vizyon

Erasmus+ Değişim Programı Hareketliliğinin Misyonu

(1) Üniversitenin Stratejik Planı’nda yer alan "Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması" maddesi uyarınca iki ana misyon üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

a) Erasmus+ Değişim Programı Hareketliliğiyle uluslararası düzeyde öğrencilerin, idari personellerin ve akademik personellerin değişim programlarından faydalanmasını sağlamak ve programdan faydalanacak olan öğrencilerin, idari personellerin ve akademik personellerin kişisel ve akademik alandaki nitelik gelişimlerine katkıda bulunmak.

b) Erasmus+ Değişim Programı Hareketliliği kapsamında üniversite ile protokol sağlamış olan kurumlardan üniversiteye gelecek olan öğrencilerin, idari personellerin ve akademik personellerin üniversite ve yöreye ait değerler ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası programlar sayesinde değişim sağlayacak bireyler ile birlikte üniversitenin ve yörenin bilimsel ve kültürel bağlamda gelişimini desteklemek.

 

Erasmus+ Değişim Programı Hareketliliğinin Vizyonu

(1) Değişim programı hareketliliğinin vizyonu iki başlık altında toplanmaktadır:

a) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığının ve saygınlığının arttırılmasına katkı sağlamak.

b) Üniversitenin uluslararası düzeydeki değişim programlarından azami düzeyde yararlanabilmesini sağlamak adına protokol yapılması ön görülen üniversitelere ziyaretler gerçekleştirmek, kurumlar arasındaki eğitim-öğretim süreçlerinin benzerlik ve uygunluklarına yönelik bilimsel ve akademik etkinlikler yürütmek ve değişim programlarından faydalanabilme imkânı tanıyacak kurumlar ile işbirlikleri sağlamak.

Menüyü Kapat