Erasmus

Koordinatörler

Fatih Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAŞAR HAYAL
pinaryasar@trabzon.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SERİN
niluferserin@trabzon.edu.tr

Güzel Sanatlar Eğitimi

Doç. Dr. Zühal DİNÇ ALTUN (Müzik Öğrt.)
zdincaltun@trabzon.edu.tr

Doç. Dr. Zühal DİNÇ ALTUN (Resim-iş Öğrt.)
zdincaltun@trabzon.edu.tr

Eğitim Bilimleri

Doç. Dr. Fatih KOCA
fkoca@trabzon.edu.tr

Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi

Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
cakiroglu@trabzon.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi

Doç. Dr. Servet ÇELİK
servet61@trabzon.edu.tr

Temel Eğitim

Doç. Dr. Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU (Sınıf Öğrt.)
tuba.iskenderoglu@trabzon.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞKEN ERGİŞİ (Okul Öncesi)
mergisi@trabzon.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Prof. Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER
scimer@trabzon.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH
sara.fathalizadeh@trabzon.edu.tr

Heykel

Doç. Dr. İlkay Canan OKKALI
icanikli@trabzon.edu.tr

Fotoğraf

Doç. Dr. İlkay Canan OKKALI
icanikli@trabzon.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Seda GAYRETLİ AYDIN
sedagayretli@trabzon.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Prof. Dr. Hamit CİHAN
hamitcb@trabzon.edu.tr

Spor Yöneticiliği

Prof. Dr. Akın ÇELİK
akincelik@trabzon.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doç. Dr. Serdar ALEMDAĞ
serdar.alemdag@trabzon.edu.tr 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
cbasfirinci@trabzon.edu.tr

Gazetecilik

Dr. Öğr. Üyesi Esin GHADIANI
esinaygun@trabzon.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

Doç. Dr. Ali GÜL
aligul@trabzon.edu.tr

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TANRIVERMİŞ 
gamzetanrivermis@trabzon.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör. Seyhan ÇAĞLAR ERDOĞAN 
seyhanerdogan@trabzon.edu.tr

Mütercim ve Tercümanlık

Dr. Öğr. Üyesi Veysel İŞÇİ
veyselisci@trabzon.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZEN

ozlemozen@trabzon.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çağrı YAVUZ

omercagriyavuz@trabzon.edu.tr

 
Menüyü Kapat