Erasmus

Koordinatörler

Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAŞAR HAYAL
pinaryasar@trabzon.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SERİN
niluferserin@trabzon.edu.tr

Güzel Sanatlar Eğitimi

Doç. Dr. Zühal DİNÇ ALTUN (Müzik Öğrt.)
zdincaltun@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Zühal DİNÇ ALTUN (Resim-iş Öğrt.)
zdincaltun@trabzon.edu.tr
Eğitim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOCA
fkoca@trabzon.edu.tr
Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
cakiroglu@trabzon.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi Doç. Dr. Servet ÇELİK
servet61@trabzon.edu.tr
Temel Eğitim Doç. Dr. Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU (Sınıf Öğrt.)
tuba.iskenderoglu@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞKEN ERGİŞİ (Okul Öncesi)
mergisi@trabzon.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Prof. Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER
scimer@trabzon.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH
sara.fathalizadeh@trabzon.edu.tr
Heykel Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI
icanikli@trabzon.edu.tr
Fotoğraf Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI
icanikli@trabzon.edu.tr
Hukuk Fakültesi

Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Seda GAYRETLİ AYDIN
sedagayretli@trabzon.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Doç. Dr. Hamit CİHAN
hamitcb@trabzon.edu.tr
Spor Yöneticiliği Prof. Dr. Akın ÇELİK
akincelik@trabzon.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doç. Dr. Serdar ALEMDAĞ
serdar.alemdag@trabzon.edu.tr 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
cbasfirinci@trabzon.edu.tr
Gazetecilik Dr. Öğr. Üyesi Esin GHADIANI
esinaygun@trabzon.edu.tr
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜL
aligul@trabzon.edu.tr
Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi Gamze TANRIVERMİŞ 
gamzetanrivermis@trabzon.edu.tr
Menüyü Kapat