Erasmus

Başvuru

 Başvuru Dönemleri

- Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için her akademik yılda ilki Ekim ayında, ikincisi Şubat ayında olmak üzere iki kez başvuru alınır. İlk başvuru döneminde sadece içinde bulunulan akademik yılın bahar dönemi için başvuru alınır. İkinci başvuru döneminde ise bir sonraki akademik yıl için başvuru alınır. Yeterli bütçe kalmaması durumunda bahar dönemi için başvuru alınmaz. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

- Öğrenci Staj Hareketliliği için her akademik yılda ilk olarak Kasım ayında başvuru alınır. Boş kontenjan kalması, hibe artması veya üniversitemize ek hibe gelmesi durumunda aynı akademik yıl içinde tekrar başvuruya çıkılır. İkinci başvuru dönemi Mart ayında başlar. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

- Personel Hareketliliği için Erasmus+ Koordinatörlüğü her akademik yılda Aralık ayında başvuruya çıkar. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

 
Başvuru Şartları

Başvuru şartları her başvuru dönemi öncesinde Ulusal Ajans tarafından yayınlanan kurallar dikkate alınarak Dış İlişkiler Ofisi tarafından belirlenir. İnternet üzerinden öğrencilere ve üniversite personeline başvuru ilanıyla birlikte duyurulur. Son başvuru dönemi itibariyle lisans düzeyi için en az 2,20, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2,50 akademik ortalama gerekmektedir. Düzenlenecek olan İngilizce dil sınavından her başvuru dönemi için belirlenen taban puanın üstünde not almak gerekir. Standart bir taban puan yoktur, düzenlenen sınav dikkate alınarak öğrencilerin başarı durumuna göre taban puan belirlenir. Gerekmesi durumunda farklı bölümler için farklı taban puanlar belirlenebilir. Başvuru şartları gerekmesi durumunda başvuru dönemi öncesinde güncellenir.

 
Başvuru

Trabzon Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi gerek Öğrenci Hareketliliği gerekse Personel Hareketliliği için başvuruları bireysel olarak alır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrencilerin yapmış oldukları üniversite tercihlerine göre yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yerleştirme yapılır. Öğrenci Staj Hareketliliği ve Personel Hareketliliği için de benzer süreç işletilir. Tüm faaliyet türleri için yerleştirme veya seçim kriterleri açıklanan sonuçlarla beraber Erasmus+ Ofisi internet sayfası üzerinden ilan edilir.


Erasmus+ Kapsamında Verilen Maddi Destek


Program kapsamında verilen destek miktarları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Erasmus+ maddi katkı miktarlarını görmek için tıklayınız.

 

Menüyü Kapat