Erasmus

Proje Envanter Kayıt Formu

Değerli Akademisyenler,
Aşağıda liste halinde sunulan ve uluslararası düzeydeki proje başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi ve Rektörlük Makamı'nın onayının alınabilmesi adına "Proje Envanter Kayıt Formu" nun doldurularak Trabzon Üniversitesi Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü'ne ulaştırılması gerekmektedir.


Bireylerin Hareketliliği
(  ) Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği [KA152-YOU, KA153-YOU, KA154-YOU]
(  ) Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği [KA122-SCH, KA122-VET, KA122-ADU, KA131-HED]
 
Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği
(  ) Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklığı [KA220-YOU]
(  ) Gençlik Alanında Küçük İşbirliği Ortaklığı [KA210-YOU]
(  ) Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklığı [KA220-SCH, KA220-VET, KA220-ADU, KA220-HED]
(  ) Eğitim-Öğretim Alanında Küçük İşbirliği Ortaklığı [KA210-SCH, KA210-VET, KA210-ADU]
(  ) Spor Alanında İşbirliği Ortaklığı, Küçük İşbirliği Ortaklığı, Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri  
(  ) Öğretmen Akademileri, Mükemmeliyet Merkezleri, Yenilik için Ortaklıklar, Erasmus Mundus Ortaklığı
 
Politika Gelişim ve İşbirliğine Destek
(  ) European Youth Together
 
Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity CORPS – ESC)
(  ) ESC50-ESC Kalite Sertifikası Başvurusu
(  ) ESC51-Gönüllülük Projeleri
(  ) ESC30-Dayanışma Projeleri
(  ) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük

 
 
 
Menüyü Kapat