Erasmus

Erasmus+ KA103 / 2020 – 2021 Sözleşme Dönemi Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları

Değerli akademik, idari ve teknik personelimiz,

Erasmus+ KA103 / 2020-2021 sözleşme dönemi personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği nihai değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Erasmus+ Değişim programı hareketliliği kapsamında başvuru sistemi üzerinden başvuran ve kabul mektuplarını sunan adaylar arasında değerlendirme sağlanmıştır. Kabul mektubu için bir önceki duyuruda belirtilen 12 Nisan 2023 tarihi son başvuru tarihi olarak kabul edilmiştir. Nihai değerlendirme sonucuna göre hareketlilik sağlayacak personelin;

1) Rektörlük Görevlendirmesi: Personelin yurt dışına çıkabilmesi ve kendisine ödeme yapılabilmesi için Rektörlük Görevlendirmesi alması zorunludur. Görevlendirme başvurusu yapılırken sistemde talep edilen proje numarası: 2020-1-TR01-KA103-084017 

2) Hareketlilik Öncesi Doldurulması Gereken Evraklar: Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında https://erasmus.trabzon.edu.tr/S/4487/erasmus-personel-egitim-alma-hareketliligi-yurtdisina-cikmadan-once-hazirlanmasi-gereken-belgeler linkinde yer alan belgelerin, Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında ise https://erasmus.trabzon.edu.tr/S/4483/erasmus-personel-ders-verme-hareketliligi-yurtdisina-cikmadan-once-hazirlanmasi-gereken-belgeler linkinde yer alan belgelerin doldurularak Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği:  

1) Öncelik Erasmus+ Değişim Programı Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara, daha sonra programdan en az sayıda faydalananlara verilmiştir.

2) Başvuru yapan her öğretim üyesinin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Fakülteler/birimler arasında eşit bir dağılım olabilmesi için dil puanı baz alınarak en yüksekten en düşük puana doğru bir sıralama yapılmıştır. Bütçe, 8 personelin hareketliliğine yeterli olduğu için en yüksek puana sahip 8 fakültenin/birimin adayı asil olarak belirlenmiştir.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra, programdan daha önce hiç faydalanmamış ve başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin anlaşmalı olduğumuz kurumlardan kabul mektubu alamamaları veya haklarından feragat etmeleri durumunda bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi kabul mektubu almaları ve koordinatörlüğümüze teslim etmeleri beklenmektedir.

7) Değerlendirme kriterleri, Rektörlük tarafından görevlendirilmiş TRÜ Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından seçim sonuçları ile birlikte tutanak altına alınmıştır.  

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 

1) Daha önce Erasmus+ Değişim Programı Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara öncelik tanınmıştır. 

2) Başvuru yapan her personelin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Fakülteler/birimler arasında eşit bir dağılım olabilmesi adına dil puanı baz alınarak en yüksekten en düşük puana doğru bir sıralama yapılmıştır. Bütçe, 8 personelin hareketliliğine yeterli olduğu için en yüksek puana sahip 8 fakültenin/birimin adayı asil olarak belirlenmiştir.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra programdan daha önce hiç faydalanmamış ve başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin kabul mektubu alamamaları veya haklarından feragat etmeleri durumunda bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi kabul mektubu almaları ve koordinatörlüğümüze teslim etmeleri beklenmektedir. 

7) Daha önce programdan bir veya daha fazla kez faydalanmış olan personelimiz bütçe yetersizliğinden dolayı seçilemedi ifadesi ile listede yer almaktadır.

8) Değerlendirme kriterleri, Rektörlük tarafından görevlendirilmiş TRÜ Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından seçim sonuçları ile birlikte tutanak altına alınmıştır.  
 

- DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Menüyü Kapat