Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2023 – 2024 Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz, 

Erasmus+ KA131 / 2023 – 2024 Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında ön yerleştirme sonuçları belli olmuştur.

Bu sadece bir ön değerlendirmedir.

 
Öğrencilerin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

  1. Öğrenciler, yerleştikleri üniversite tarafından talep edilen dil şartını sağlamakla yükümlüdür. Talep edilen dil şartını sağlayamayan öğrenci programdan faydalanamaz. Anlaşmalı olduğumuz tüm üniversiteler dil sertifikası talep etmemektedir ancak talep eden üniversiteler için öğrenciler dil sertifikası sunmakla yükümlüdür.
  2. TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, yayınlanan listede toplam dil notu 65- 74 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde75-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde dil sertifikası verecektir. Koordinatörlüğümüz tarafından verilen dil sertifikalarını kabul etmeyen üniversiteler için öğrenciler kabul edilen formatta (TOEFL veya IELTS) dil sertifikası almakla yükümlüdür.
  3. Öğrencilerin programdan faydalanabilmesi için yurtdışında uygun ders bulmaları zorunludur. Bölüm Erasmus+ koordinatörü seçilen dersleri onaylamazsa öğrenci programdan faydalanamaz.
  4. Öğrencilerin yurtdışında yerleşmiş oldukları üniversite tarafından kabul edilmeleri ve kabul veya davet yazısı almaları gerekmektedir. Kabul veya davet yazısı alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

- Online yapılan dil sınavında, yazılı sınav %50, konuşma sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Transkriptinizde yazan akademik ortalamanız 25 ile çarpılarak Erasmus+ notunuza dahil edilecek akademik ortalama notunuz hesaplanır.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir.

- Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliklerine aynı anda başvurması durumunda nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır: Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır. Tüm puan kesintileri tekrar yapılan başvurularda katlanarak devam eder.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

- TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Birinci ve  ikinci derece akrabaları veya kendileri, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve  Şanlıurfa ikamet etmekte olup  da  kendileri  farklı  illerdeki  ECHE  sahibi  yükseköğretim  kurumlarına  kayıtlı  öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

 

SÜREÇ

  1. 28 Nisan 2023 17:00'a kadar hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin EKTEKİ dilekçeyi doldurup, çıktı alarak imzalaması ve bu halini taratarak Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne mail atması (ofinaf@trabzon.edu.tr) gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra herhangi bir dilekçe veya talep dikkate alınmayacaktır.
  2. Öğrencilerden feragat dilekçeleri alındıktan sonra Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmasının ardından listenin nihai hali 28 Nisan 2023 tarihinden sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.
  3. 28 Nisan 2023 tarihinden sonra hakkından feragat eden öğrencilere bir sonraki Erasmus sınavına tekrar başvuru yapmaları durumunda 10 puan kesinti uygulanacaktır. 


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ KA131 / 2023 – 2024 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Menüyü Kapat