Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2022 - 2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ KA131 / 2022 - 2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında ön değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Öğrencilerimizin programdan faydalanabilmesi için bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu sadece bir ön değerlendirmedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

 1. Öğrencilerin başvuru yaparken kariyer kapısı sistemi üzerinden girmiş oldukları bilgiler üzerinden değerlendirme sağlanmıştır. Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.
 2. Bütçe ve yeterli kontenjan kriterleri dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. 
 3. Yazılı sınavdan taban puanların altında kalan öğrenciler elenmiştir. Taban puan tüm bölümler için 40 puan baz alınmıştır. Taban puanı geçemeyen öğrenciler sözlü sınava alınmamıştır. Sözlü sınava alınacak öğrenciler web sayfası üzerinden yayınlanmış ve 10.11.2022 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınava girmeyen öğrencilerin sınav puanları “0” olarak girilmiştir.
 4. Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanmıştır.
 5. Akademik ortalamalar 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür. 
 6. Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.
 7. Öğrenciler, nihai Erasmus notu dikkate alınarak ve en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak yerleştirilmişlerdir.
 8. Kontenjan sayıları belirlenirken bütçe hesabı yapılmıştır ve bütçenin yeterli olduğu sayıda asil öğrenci seçilebilmiştir.
 9. Daha önce Erasmus Programından aynı eğitim düzeyinde faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanmıştır. 
 10. Program kuralları gereği başvuru sırasında kabul mektubu almış öğrencilerin nihai Erasmus puanına 10 puan eklenmiştir.
 11. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanmıştır.
 12. Program kuralları gereği daha önceki dönemlerde kendisine tanınan süre dışında hakkından feragat eden öğrencilerden 10 puan kesilmiştir.
 13. Şehit ve Gazi yakını öğrencilere +15 puan uygulanmıştır. 
 14. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak kendisine tanınan süre dışında feragat eden öğrencilerin toplam Erasmus notundan 10 puan kesilmiştir.
 15. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmayan öğrencilerin toplam Erasmus notundan 5 puan kesilmiştir.
 16. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus puanına +10 puan uygulanmıştır.
 17. Öğrenim ve staj hareketliliğine birlikte başvuran adayların online başvuru sisteminde ifade ettikleri tercih önceliğine göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeye bağlı olarak adayların ikinci durumda olan tercihlerindeki Erasmus+ Nihai puanına -10 puan uygulanmıştır.

 

MADDİ DESTEK/ STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Sadece aynı hibe grubu veya daha alt gruptaki ülkeler olacak şekilde daha sonra ülkenizi değiştirmeniz mümkündür.
 
KABUL MEKTUBU ALINMASI ve YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU (ACCEPTANCE LETTER-INVITATION LETTER) 

- Staj Hareketliliği kapsamında faaliyetin gerçekleşmesi için TRÜ ile staj yapılacak kurum arasında ikili anlaşma yapılmasına veya olmasına gerek yoktur.

- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.

- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin en geç 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak ofinaf@trabzon.edu.tr adresine mail atmalıdırlar.

- Bu tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim etmeyen asil veya yedek öğrenciler haklarını kaybedeceklerdir. Ancak bu öğrenciler bir sonraki başvuru döneminde yeniden başvuru yapabilirler ve 10 puanları kesilmez.

- Bu tarihe kadar kabul mektubu almış olan yedek öğrenciler, yeterli bütçe olması şartıyla kabul mektubu almamış olan asil öğrencilerden boşalan kontenjana yerleşerek asil listeye çıkacaklardır. Yeterli bütçe olmaması durumunda kabul mektubu almış olan yedek öğrencilerin asil listeye çıkamama ihtimali vardır.

- Yedek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim etmeleri beklenmektedir. Yedek öğrenciler için ayrı bir kabul mektubu teslim süresi tanınmayacaktır; hem asil hem de yedek öğrencilerin bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektuplarını koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

- Kabul mektubu almış olmasına rağmen programdan faydalanmayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde programa yeniden başvuru yaparlarsa 10 puanları kesilir. 

- Kabul mektubu staj yapılacak kurumdan alınması gereken imzalı ve mühür veya kaşeli resmi bir belgedir. Belge üzerinde öğrencinin adı-soyadı, staj yapacağı tarihler, staj yapacağı kurum ve Erasmus+ kapsamında staj yapacağı mutlaka yazılı olmalıdır. TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü için belgenin taranmış halinin mail atılması yeterlidir, orijinal kopyasına gerek yoktur. 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR ve STAJIN NİTELİĞİ
- İşletme tanımına uyan firma ve fabrikalarda staj yapılabilir.
- Eğitim merkezi, araştırma merkezi ve üniversitelerde staj yapılabilir.
- Laboratuvar ve enstitülerde staj yapılabilir.
- Akademik çalışma ve tez çalışması staj faaliyeti olarak kabul edilmemektedir.
- Avrupa Birliği kurumları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar ve restoran-lokanta-kafe gibi işletmelerde staj yapılamamaktadır.
- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı (bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.
- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi (mesleki deneyim) elde etmesidir. 

STAJ SÜRESİ

 1. Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü olarak elimizdeki bütçe sınırlı olduğu için her öğrenciye sadece 2 ay üzerinden maddi destek sağlanabilecektir. Bu süre daha sonra bütçe göz önüne alınarak koordinatörlüğümüz tarafından değiştirilebilir. Maddi destek yalnızca koordinatörlüğümüz tarafından belirtilen süre kadardır, ancak hareketlilikten faydalanan birey belirtilen süre dışındaki ayları hibesiz olacak şekilde 12 aya kadar staj yapabilir.
 2. Staj faaliyeti en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde son bulmak zorundadır.
 3. Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir.  


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ KA131 / 2022-2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Menüyü Kapat