Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2021 – 2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz, 

Erasmus+ KA131 / 2021 – 2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında ön yerleştirme sonuçları belli olmuştur.

Bu sadece bir ön değerlendirmedir.

 
Öğrencilerin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 1. Öğrenciler, yerleştikleri üniversite tarafından talep edilen dil şartını sağlamakla yükümlüdür. Talep edilen dil şartını sağlayamayan öğrenci programdan faydalanamaz. Anlaşmalı olduğumuz tüm üniversiteler dil sertifikası talep etmemektedir ancak talep eden üniversiteler için öğrenciler dil sertifikası sunmakla yükümlüdür.
 2. TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, yayınlanan listede toplam dil notu 65- 74 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde75-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde dil sertifikası verecektir. Koordinatörlüğümüz tarafından verilen dil sertifikalarını kabul etmeyen üniversiteler için öğrenciler kabul edilen formatta (TOEFL veya IELTS) dil sertifikası almakla yükümlüdür.
 3. Öğrencilerin programdan faydalanabilmesi için yurtdışında uygun ders bulmaları zorunludur. Bölüm Erasmus+ koordinatörü seçilen dersleri onaylamazsa öğrenci programdan faydalanamaz.
 4. Öğrencilerin yurtdışında yerleşmiş oldukları üniversite tarafından kabul edilmeleri ve kabul veya davet yazısı almaları gerekmektedir. Kabul veya davet yazısı alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

 1. Öğrencilerin başvuru yaparken kariyer kapısı sistemi üzerinden girmiş oldukları bilgiler üzerinden değerlendirme sağlanmıştır. Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.
 2. Bütçe ve yeterli kontenjan kriterleri dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. 
 3. Yazılı sınavdan taban puanların altında kalan öğrenciler elenmiştir. Taban puan tüm bölümler için 40 puan baz alınmıştır. Taban puanı geçemeyen öğrenciler sözlü sınava alınmamıştır. Sözlü sınava alınacak öğrenciler web sayfası üzerinden yayınlanmış ve 10.11.2022 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınava girmeyen öğrencilerin sınav puanları “0” olarak girilmiştir.
 4. Yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı ve akademik not ortalaması değerlerine bağlı olarak yapılan değerlendirme işlemi sonucunda adayların online başvuru sistemine girmiş oldukları tercihler dikkate alınarak ön yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.
 5. Anlaşmalı olan üniversite ile yapılan protokol gereğince bölüm bazında “ilanda belirtilen sınırlı” kontenjanın olması nedeniyle sınavlara giren tüm adayların hareketlilikten yararlanması mümkün olmamıştır. Bu nedenle bazı öğrencilerin nihai Erasmus+ puanı yüksek olmasına rağmen “kontenjan nedeniyle yedek” ibaresi eklenmiştir.  
 6. Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanmıştır.
 7. Akademik ortalamalar 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür. 
 8. Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.
 9. Öğrenciler yapmış oldukları tercihlere göre, nihai Erasmus notu dikkate alınarak ve en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerin tercih sıralaması, kaç tercih yaptıkları, hangi üniversiteleri seçmiş oldukları ve seçmiş oldukları üniversitelerin ortak kontenjanı olup olmadığı yerleştirmede etkili olmuştur. Ortak kontenjana sahip üniversiteler internet sayfamızda yayınlanan ikili anlaşmalar listesinde * ifadeleri ile belirtilmiştir.
 10. Daha önce Erasmus Programından aynı eğitim düzeyinde faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanmıştır. 
 11. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanmıştır.
 12. Şehit ve Gazi yakını öğrencilere +15 puan uygulanmıştır. 
 13. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak kendisine tanınan süre dışında feragat eden öğrencilerin toplam Erasmus notundan 10 puan kesilmiştir.
 14. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmayan öğrencilerin toplam Erasmus notundan 5 puan kesilmiştir.
 15. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus puanına +10 puan uygulanmıştır.
 16. Vatandaşı olunan ülkede Erasmus faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  -10 puan uygulanmıştır.
 17. Öğrenim ve staj hareketliliğine birlikte başvuran adayların online başvuru sisteminde ifade ettikleri tercih önceliğine göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeye bağlı olarak adayların ikinci durumda olan tercihlerindeki Erasmus+ Nihai puanına -10 puan uygulanmıştır.

SÜREÇ

 1. 25 Kasım 2022 17:00'a kadar hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin EKTEKİ dilekçeyi doldurup, çıktı alarak imzalaması ve bu halini taratarak Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne mail atması (ofinaf@trabzon.edu.tr) gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra herhangi bir dilekçe veya talep dikkate alınmayacaktır.
 2. Öğrencilerden feragat dilekçeleri alındıktan sonra Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmasının ardından listenin nihai hali 28 Kasım 2022 tarihinden sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.
 3. 25 Kasım 2022 tarihinden sonra hakkından feragat eden öğrencilere bir sonraki Erasmus sınavına tekrar başvuru yapmaları durumunda 10 puan kesinti uygulanacaktır. 


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ KA131 / 2021 – 2022 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Menüyü Kapat